???E??? ??? C??UC? C??E?? ??? C???? C???II Islam For All Live Chat ??????? ??? ?????? ?????? ??? ????? ??????

Live Chat  upang malaman ang Islam

Kami po ay Nandito upang makatulong sa iyo na malaman ang higit pa tungkol sa Islam at sagutin ang mga katanungan at ang iyong mga pag-aalinlangan tungkol sa Islam, upang lubos na maunawaan ang Islam

 

Research Islamikong paghahanap

Maaari kang maghanap ng mga Islamic centers, at mga masjid at oras ng mga dasal sa higit sa 6,000,000 na lungsod sa buong mundo, maaari kang makipag-ugnay sa sentro ng Islamic na malapit sa iyo upang malaman ang tungkol sa Islam.

+ Research

Bakit nila niyakap ang Islam

Ano ang kanilang kalagayan at buhay bago yakapin ang Islam at ano ang kanilang nararamdan ngayon pagkatapos nilang nalaman ang katotohanan at sumunod sa mga ipinag-utos ng Allah (ang Makapangyarihan at Dakila) .
Ano ang kanilang kalagayan at buhay bago yakapin ang Islam at ano ang kanilang nararamdan ngayon pagkatapos nilang nalaman ang katotohanan at sumunod sa mga ipinag-utos ng Allah (ang Makapangyarihan at Dakila) .

Islamikong Aklatan

Magsaliksik Tungkol sa Islam sa isang malawak at komprehensibo mula sa mga libro at mga artikulo na pinili para sa iyo upang mas lalo mong maunawaan ang tungkol sa Islam mula sa mga libro at artikulong sinulat o sinalin sa wikang filipino ng mga dalubhasang manunulat sa Islam.

Panoorin ang mga video clip na tumatalakay tungkol sa relehiyong Islam bilang relihiyon ng Allah para sa lahat ng tao.

Oras  ng Trabaho 24

Sinusubukan naming manatiling makipag-ugnay sa inyo sa buong linggo, ngunit sa ngayon ay nagsusumikap kami na makipag-ugnay sa inyo ng anim na araw sa loob ng isang linggo sa isang pansamantalang batayan.
 

Kami ay kasalukuyang nagtatrabaho sa mga piling oras, at kami ay nagsusumikap upang mapalago ang programang ito sa kagustohan ng Allah bilang serbisyo sa inyo ng tuloy-tuloy.